Jan van Neerbos is belastingadviseur en partner bij Verstegen. Zijn uitgebreide kennis van het fiscale en civiele recht vertaalt hij graag naar bondig en praktisch (fiscaal) advies. Als het om complexe zaken gaat is Jan messcherp. In zijn vrije tijd beoefent hij een sport die ook precisie vergt: Japans zwaardvechten.

Het inmiddels beroemde Kerstarrest van de Hoge Raad van 2021 krijgt een vervolg. In dit arrest oordeelde de hoogste rechter van ons land dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogens-rendementsheffing met een forfaitair rendement in box 3 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat was prettig voor belastingplichtigen die bezwaar hadden gemaakt tegen hun aanslag inkomstenbelasting.


Het is een vaste lijn in Nederland dat je 6 weken de tijd hebt om bezwaar te maken. Doe je dat niet, dan staat de beschikking vast. Dat gold dus ook voor de aanslagen inkomstenbelasting vanaf 2017 waartegen geen bezwaar is gemaakt. En dat is wel zuur als blijkt dat een wet in strijd is met het eigendomsrecht dat is vastgelegd in Europese wetgeving die hoger in rangorde staat dan onze nationale wetgeving.

In mei 2022 besliste de Hoge Raad dat de belastingplichtigen die geen bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing hadden ingediend en dus niet meeliepen in de massaal bezwaarprocedure, geen recht op rechtsherstel hebben. In normaal Nederlands: hun aanslag wordt niet verminderd. Dit in tegenstelling tot de belastingplichtigen die wel bezwaar hadden ingediend, de zogenoemde bezwaarmakers. Die laatsten krijgen volgens de Wet rechtsherstel box 3 wel automatisch rechtsherstel.

Maar er is nog hoop voor de belastingplichtigen die niet de moeite hebben genomen om een eenvoudig bezwaarbriefje te sturen. Allerlei belangenorganisaties gaan nu, na overleg met het Ministerie van Financiën, 4 proefprocedures voeren. Het doel van deze procedures is het krijgen van duidelijkheid over de vraag of de niet-bezwaarmakers ook gecompenseerd moeten worden.

De belangenorganisaties hopen natuurlijk dat iedereen toch nog gecompenseerd zal worden voor het grote onrecht dat hen is aangedaan. Ik kan me wel inleven in de argumenten die worden aangedragen. Het wringt bij mij wel dat er wordt geprobeerd de duidelijke regels voor de rechtsbescherming van burgers verder op te rekken. Iedereen weet dat je 6 weken de tijd hebt om in bezwaar te komen. Daarna is het jammer maar helaas. Als de Hoge Raad meegaat in de argumenten van de belangenorganisaties, dan kunnen we nog veel procedures en rechtszaken verwachten. En de kosten daarvan zullen worden voldaan via belastingheffing. Aan u de conclusie of dit wenselijk is.