Met het programma Ruimte voor Banen gaat Dordrecht letterlijk en figuurlijk ruimte creëren voor de werkgelegenheid in de stad. Een uitdaging, want de ruimte is schaars. Dus worden bedrijfsterreinen herontwikkeld en beter benut en wordt er goed gekeken naar de combinatie bedrijfsactiviteit en locatie. Maar ook de kwaliteit van de banen staat in de schijnwerpers. Er wordt vol ingezet op banen die nuttig zijn voor de toekomst en een positieve bijdrage leveren aan de stad, daarbij komen zaken als goed werkgeverschap en een prettige werkomgeving. Want windtunnels van beton en zinderende asfaltvlaktes zijn niet meer van deze tijd.

“Ruimte voor Banen is ons programma waar geld voor klaarstaat waarmee we met name op de Westelijk Dordtse oever, de binnenstad en de Merwedehavens van start kunnen gaan. We willen optimaal gebruik gaan maken van de ruimte die we hebben. Dat is nodig voor meer banen, ruimte voor bedrijven maar ook voor bijvoorbeeld duurzaamheid en klimaatadaptatie. Omdat er veel verouderd vastgoed is in Dordrecht, is dat waar we mogelijkheden zien. Bovendien zijn er bedrijven die compleet uit hun jasje gegroeid zijn; de bedrijfsauto’s niet meer kwijt kunnen of die niet op de juiste plek zitten.”

Wethouder Chris van Benschop (arbeidsmarkt en economie) vertelt enthousiast over het programma waarmee onlangs een start is gemaakt. “Ik ben hier zó enthousiast over! Omdat dit echt iets is voor de hele stad. Voor de economie, voor het klimaat, voor de inwoners, heel veelomvattend.”

In de praktijk betekent het, dat de gemeente vastgoed opkoopt, kavels samenvoegt en meer groen toevoegt en het zo opnieuw in de markt zet. Wie aanspraak wil maken op het nieuwe terrein zal hoog moeten scoren op zogenaamde uitgiftecriteria. “We willen graag banen die aansluiten bij de werkgelegenheid in de stad en de regio. De maakindustrie, de maritieme sector. En bedrijven die werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen, denk aan duurzaamheid, inclusie, goed werkgeverschap.

Herontwikkelingsaanpak Dordtse Kil 1

“We rollen op Dordtse Kil 1, 2 en Amstelwijck-West op dit moment een actieve herontwikkelingsaanpak uit waar goed zichtbaar wordt hoe het programma functioneert. Zo zijn er enkele panden aangekocht die gesloopt en gesaneerd zijn. De grond zal daarna opnieuw bouwrijp aangeboden worden via een openbare inschrijvingsprocedure. Hier zullen straks bedrijven gevestigd zijn die hoog scoren op de uitgiftecriteria.”

‘We willen graag banen die aansluiten bij de werkgelegenheid inde stad en de regio’

Chris: “Als gemeente realiseren we ons dat het stellen van deze eisen om wederkerigheid vraagt. Het is aan ons om een vestigingsklimaat te creëren dat voor ondernemers fijn is. ‘Kan je je bedrijfsauto’s goed parkeren? Kunnen mensen in de pauze een leuk rondje lopen?’ Wat zijn de mogelijkheden om te verduurzamen?’ Dus het is een ruildeal. Dit bieden wij, wat brengen jullie naar de regio?”

Energietransitie

Dordrecht is een stad waar innovatie op het gebied van duurzaamheid hard groeit. Aan de uitvoerende kant; de monteurs die de nieuwe techniek gaan installeren zijn hard nodig, maar de energietransitie strekt zich ook uit naar onder andere de maritieme sector. In de regio raakt dat aan veel economische belangen. Neem de scheepswerven, de toeleveranciers, de logistieke wereld. Ruimte voor banen is dan ook hard nodig om over de hele linie bij te blijven.

Ondernemers behouden voor de stad

“Het is al met al een ingewikkelde puzzel. Veel nieuwe ruimte is er gewoon niet maar we willen hiermee ook ondernemers die anders misschien de stad zouden verlaten om zich verder te kunnen ontwikkelen, behouden voor de stad, voor de Dordtse economie. Een mooi voorbeeld is Dolderman, waar wethouder Maarten Burggraaf bij betrokken is geweest, een watergebonden bedrijf dat niet meer door kon groeien en (onbedoeld) woningbouw in het centrum in de weg stond. Inmiddels zijn ze succesvol verhuisd naar de Staart en kunnen we hopelijk nog vele jaren trots zijn op dit door en door Dordtse bedrijf.”