Onze regio staat bol van goededoelenstichtingen en organisaties. In deze editie geven we het woord aan Nathalie de Graaff van Care For Life…

Fotografie: Sylvia Kuiper

Stichting Care For Life zet zich in voor chronisch en ernstig zieke kinderen en voor kinderen met een beperking. Met als doel hen zoveel mogelijk mee te kunnen laten doen in het gezin, op school en bij de sportvereniging. Care For Life wil hiermee het leed wat verzachten. Duco van Keimpema – directeur van Care Cosmetics  – richtte Care For Life in 2011 op. Meerdere factoren lagen daaraan ten grondslag: in zijn nabije omgeving maakte hij het ernstig ziekbed en overlijden van een kindje mee. Dit heeft enorm veel indruk op hem gemaakt. Ook een documentaire over kinderen met leukemie zette hem aan het denken. Hij besloot op dat moment zelf iets te gaan doen.

Niet de grootste, wel de eerlijkste 
Nathalie de Graaff, allround medewerker van Care For Life: “De stichting wordt gedragen door vrijwilligers en we zijn volledig afhankelijk van sponsors en donateurs. We vinden het erg belangrijk om alle donaties aan de kinderen te besteden, en maken ons daar hard voor. Care For Life wil niet per se de grootste zijn, maar zeker de eerlijkste.”

Drie pijlers
Stichting Care For Life biedt ondersteuning op het gebied van vrije tijd, educatie en op medisch vlak. Een voorbeeld van educatieve ondersteuning is een bijdrage voor een laptop, ontwikkelingsmateriaal of bijscholing wanneer kinderen door ziekenhuisbezoeken vaak school missen. Ook mee kunnen doen met sporten vindt Care For Life erg belangrijk. “Een vorm van bewegen is goed voor lichaam en geest en draagt bij aan sociale ontwikkeling. De wens voor een bijdrage voor een rolstoelbus staat wel met stip op 1. Deze wens is ook wel goed te verklaren: wanneer je kind rolstoel gebonden is geeft de rolstoelbus weer vrijheid voor het gezin. Maar ook om gewoon van A naar B te gaan is de bus vaak noodzakelijk.”

Drempel
“We vinden het erg belangrijk dat kinderen mee kunnen doen in de samenleving. Maar ook willen we zorgen van de schouders van ouders halen. Een kind met een (chronische) ziekte of beperking heeft veel impact op het gezin.” Vaak zijn de kosten hoog en hebben zij keuzes moeten maken in hun carrière – of zelfs geheel moeten stoppen met werken – om voor het kind te kunnen zorgen. Voor ouders is het soms moeilijk om hulp te vragen, en dat kan een drempel zijn. Om die reden is Care For Life laagdrempelig en kunnen ouders relatief makkelijk een wens indienen via de website. Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het voor het bestuur – zij maken een besluit over toezegging van een wens – wel duidelijk zijn dat het gezin zelf de aanvraag financieel niet kan dragen.

Steun van ondernemers
Care For Life heeft de ANBI status. Daarmee geef je aan je voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen nut. Door de ANBI status kan het voor ondernemers financieel aantrekkelijk zijn om Care For Life te steunen door bijvoorbeeld een donatie via de website, door diensten aan te bieden of misschien wel door een goede actie te bedenken! “Niet alleen de kinderen steun je daarmee maar indirect ook jouw eigen bedrijf of onderneming. Het is mooi om samen voor een goed doel te gaan en op die manier sociaal maatschappelijke betrokkenheid te tonen.”

Care For Life hoopt in 2020 nog meer wensen uit te laten komen!
www.careforlife.nl