Dordrecht haalt de toekomst binnen met trots, ambitie en opgestroopte mouwen

Voor burgemeester Wouter Kolff is het duidelijk; Dordrecht moet vooruit. De toekomst met open armen ontvangen, of liever nog: de toekomst binnenhalen. Door innovatie op het gebied van o.a. werken, wonen en onderwijs. Op Dordrecht mogen, nee móeten, we trots zijn. En door steeds beter samen te werken in de regio moet dat versterkt worden.

✍🏻: Diana Gerritsma  📸: Cees van der Wal

U bent nu vijf jaar burgemeester van Dordrecht, hoe kijkt u naar de volgende vijf jaar?
“Toen ik begon, was Dordrecht al de mooie stad die het nog steeds is. Veel historie, een prachtige binnenstad, omringd door natuur. Tegelijk leek de stad qua ontwikkeling stil te staan. De bevolkingsgroei maar ook bouwen voor de juiste doelgroepen, voorzieningen die er niet waren, probleemwijken. Dat waren destijds dingen waar ik echt aan wilde werken. De afgelopen vijf jaar hebben we een omslag gemaakt naar groei. De komende vijf jaar, zelfs nog wel 10, zijn we dat verder aan het uitbouwen. De herinrichting van de Spuiboulevard, ontwikkeling van de Spoorzone. Tal van projecten om de stad toekomstbestendig te maken en aantrekkelijk om in te (komen) wonen. Ik heb er vertrouwen in dat we met het nieuwe college van B&W en de nieuwe gemeenteraad mooie dingen voor onze stad kunnen gaan bereiken.”

Hoe gaat Dordrecht nieuwe bewoners aantrekken?
“Er zijn met de regio flinke doelstellingen wat woningbouw en werkgelegenheid betreft waarvan een groot deel in Dordrecht, die willen we echt nastreven. Maar het gaat niet alleen om kwantiteit, de kwaliteit is net zo belangrijk. Zorg, techniek en maritiem zijn de pijlers onder de werkgelegenheid in deze regio. Daar zetten we op in, bijvoorbeeld met de Dordrecht Academy op het Leerpark dat met op die pijlers gerichte HBO-opleidingen het onderwijsaanbod in de stad compleet maakt. Dat trekt ook werkgevers aan; we zien nu al dat bedrijven erg geïnteresseerd zijn in het Leerpark. Het moet een bruisend en inspirerend gebied worden, vol met kleine bedrijfjes en nieuwe ontwikkelingen. Zo houden we mensen ook hier, ook als hun leven zich verder ontwikkelt.”

Er wordt niet alleen uitgekeken naar nieuwe inwoners, ook voor de huidige bewoners van de stad is aandacht. Een aantal wijken in Dordrecht waar problemen spelen, gaat de komende jaren een upgrade krijgen. “We hebben het voor elkaar gekregen om deze wijken in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid van de landelijke overheid te krijgen. Ik ben er heel trots op dat dat is gelukt. De eerste plannen die nu gemaakt worden, kunnen op flinke financiële steun rekenen. Zelf zijn we al gestart op het gebied van onderwijs. Bijvoorbeeld met langere schooldagen, dat biedt een meer beschermde omgeving en we hopen dat schooluitval op latere leeftijd daardoor verminderd wordt. Daarmee geven we de jeugd betere kansen. We gaan deze groep zeker 10 jaar volgen.”

Wouter Kolff is ook regiovoorzitter van Smart Delta Drechtsteden, het samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten aan het water dat ontstaan is uit de voormalige Drechtraad. Daar komt zijn Rotterdamse mentaliteit om de hoek kijken. “Er is veel goeds voortgekomen uit de Drechtraad maar het werd tijd om de mouwen op te stropen en die samenwerking slagvaardiger te maken. Minder overheid, meer samenleving, letterlijk, door bedrijven en kennisinstellingen erbij te betrekken. Daarmee hebben we al veel bereikt, de Dordrecht Academy is daar een klinkend voorbeeld van. De hele regio profiteert daarvan, ook omliggende gemeenten trekken daardoor nieuwe mensen en werkgelegenheid aan.”

Dordrecht is eigenlijk een beetje de grote broer in de regio?
“Dat is inderdaad een mooie metafoor. Voorheen stelden we ons wat bescheiden op maar nu nemen we die rol op ons waardoor de hele regio meegroeit. We zijn daarin gegroeid. Die Dordtse bescheidenheid zit soms nog wat in de weg maar Dordrecht is wel steeds zichtbaarder. Van Den Haag tot Brussel, daar zorgen we voor. Neem het herstellen van de ‘Oude Lijn’, een lightrailverbinding tussen Leiden en Dordrecht waardoor je in 20 minuten van het Leerpark op de TU in Delft bent, dat is geweldig natuurlijk. Dan zitten we aan tafel hoor, daar zijn we bij.”

In het najaar start het project Spotlights On, waarbij vier belangrijke bruggen die ons eiland verbinden met de regio en het drierivierenpunt letterlijk in de spotlights worden gezet. “Dat wordt spectaculair en daar komen weer een hoop mensen van naam op af. En die vertellen we dan gewoon weer ons verhaal, Dordrecht zal zich blijven profileren.”