Een duurzame en groene stad is één van de vijf focuspunten van het nieuwe college, hoog op de agenda dus. Maar hoe gaat dat er in de praktijk uitzien en wat betekent het voor inwoners van Dordrecht? Kersverse wethouder voor duurzaamheid en milieu Tanja de Jonge (GroenLinks) zit vol met plannen, van quick wins tot pionieren met waterstof.

✍🏻: Diana Gerritsma  📸: Rob van der Teen

In Dordrecht zijn nog veel panden met een slecht energielabel (E, F of G). Hoe kan en wil de gemeente dat aanpakken?
“Daar ligt onze prioriteit”, vertelt Tanja de Jonge, “daarmee slaan we namelijk een grote slag op het gebied van energiebesparing. Dat getal bestaat voor een groot deel uit sociale huurwoningen, daarom hebben we de woningcorporaties uitgenodigd om dit gezamenlijk aan te gaan pakken. Want als zij toch al aan de slag gaan in een bepaalde wijk kunnen we de héle wijk activeren om mee te doen. Actief alle bewoners van de wijk benaderen met concrete plannen. Zodat woningbezitters als het ware aangestoken worden door zo’n vibe.”

Wat verwacht u daarvan, want er spelen vaak veel verschillende belangen in een wijk.
“Dat klopt, maar als ik iets gemerkt heb in Dordt, is het wel dat veruit de meeste mensen er al van overtuigd zijn dat er iets moet gebeuren. De vraag die ze nu hebben is: wat kan ík doen?”

De energie die opgewekt wordt door afvalverwerker HVC wordt al ingezet om het warmtenet te ‘voeden’. En zo zijn er nog meer mooie initiatieven die hun waarde al bewezen hebben en waar meer uitgehaald kan worden als die aan elkaar verbonden worden.

Tanja de Jonge: “We willen de krachten bundelen, zoals bijvoorbeeld nog meer profiteren van de nabijheid van HVC of gezamenlijk zonnepanelen inkopen. Meer mét elkaar werken in plaats van naast elkaar. Dat geeft meer slagkracht, snelheid en resultaat.”

Hoe wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven?
“Het gemeentelijk vastgoed is allemaal geanalyseerd en op basis daarvan zijn we bezig met een verduurzamingsslag. Maar alles kost geld en er zijn meer belangen; we moeten een brede blik houden. Als je aan de slag gaat met openbare verlichting of minder ruimte voor auto’s raakt dat aan thema’s als veiligheid en bereikbaarheid. We moeten dus steeds afwegingen maken. Maar ook kleine veranderingen maken het verschil. Zo hebben we de groenvoorziening uitgerust met elektrische bladblazers. Scheelt ook nog een hoop herrie en ook dat is duurzaamheid, ook voor de mensen die ermee moeten werken.”

‘Kleine initiatieven’ zijn er ook in de vorm van de energiehulpen die de wijken in trekken, blijven die nog een tijdje?
“Zeker, zij gaan langs bij mensen met een kleinere beurs en bieden relatief eenvoudige hulpmiddelen aan. Er is ook hulp bij het installeren daarvan. Radiatorfolie, tochtstrips, andere verlichting; dat zijn quick wins waar nu al enorme besparingen mee gerealiseerd worden.”

Raken de langetermijnplannen niet ondergesneeuwd nu problemen als de hoge energierekening en de stijgende prijzen veel mensen raken?
“Die problemen zijn er inderdaad, daarom is er ook veel overleg met andere portefeuillehouders om te zien waar we kunnen helpen. Aan de andere kant is er juist vanwege die hoge energierekening veel interesse in energiebesparing en andere energiebronnen. Uiteindelijk dragen alle plannen ook bij aan een oplossing voor deze problematiek. We moeten dus door. Bijvoorbeeld ook met het bedrijfsleven dat op een heel andere manier kan bijdragen aan de energietransitie. Zo kunnen zij vaak meer zonnepanelen kwijt op hun dak. Door te investeren in tijd, geld en ruimte in innovatie profiteren ze natuurlijk zelf ook van het resultaat. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van het inzetten van waterstof waar de Duurzaamheidsfabriek een grote rol in speelt. Dordrecht heeft een drukke infrastructuur, op de weg en op het water, bij uitstek de plek om hiermee te pionieren en Dordrecht ook zo op de kaart te zetten.”

“Dordrecht doet het al heel goed, iedereen zal iets moeten doen en de wil is er. We willen dat als gemeente dan ook ondersteunen, voor zowel burgers als voor ondernemers. Vragen beantwoorden, helpen om initiatieven van de grond te krijgen, creativiteit de ruimte geven; de komende vier jaar gaan we mooie dingen bereiken.”