Ondernemen met impact Drechtsteden

Bij Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht (Stichting MBO Dordrecht) gaat het vooral om het leggen van verbinding tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Daarin hebben zij in Dordrecht in de afgelopen jaren al veel betekend. De komende jaren zal het door Stichting MBO Dordrecht ontwikkelde label Ondernemen met impact Drechtsteden in de regio verschil gaan maken. Ieder bedrijf kan zich erbij aansluiten!

Stichting MBO Dordrecht heeft als doel de regio Drechtsteden sterker, socialer en duurzamer maken. Jan-Dirk Costeris en Mariska Wagner zetten zich al sinds 2017 in voor de stichting en hebben inmiddels een krachtig netwerk opgebouwd. De stichting is in Dordrecht onder andere bekend van de organisatie van de succesvolle Beursvloer Dordrecht en Broodje Impact. De stichting begon in Dordrecht, maar de kracht wordt nu beschikbaar voor heel de Drechtsteden: op 26 januari van dit jaar is namelijk het project Ondernemen met impact Drechtsteden gestart. Jan-Dirk: “Bedrijven willen graag van betekenis zijn voor de lokale samenleving, maar weten niet altijd hoe. Ondernemen met impact Drechtsteden geeft daar antwoord op.”

Ondernemen met impact in de praktijk
In november 2021 hebben Stichting MBO Dordrecht, gemeente Dordrecht en WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden hun handtekening gezet onder het actieprogramma Ondernemen met impact Drechtsteden. Ook de Dordrechtse Ondernemersvereniging en Werkgevers Drechtsteden hebben zich aan het project verbonden. Maar hoe ziet dit ondernemen met impact er in de praktijk uit voor bedrijven die willen meedoen? Jan-Dirk: “De eerste stap bestaat uit het ondertekenen van een partnerovereenkomst, waarmee het bedrijf zich verbindt aan het project. Daarna wordt er een inventarisatie gemaakt die antwoord geeft op de vraag wat het bedrijf al doet op het gebied van ondernemen met impact. Daarop volgt een inspiratiesessie, waarbij de mogelijkheden uiteen worden gezet voor maatschappelijk ondernemen.

Op basis van regionale beleidsvisies en plannen hebben we de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van dit moment vastgesteld. Hieruit zijn drie Drechtse Doelen geformuleerd, die als leidraad dienen voor de inzet. Bij het advies wordt uiteraard ook rekening gehouden met het DNA van het bedrijf en de interactie met de omgeving en de werknemers. De inspiratiesessie vormt de input voor het actieplan waarin het bedrijf aangeeft welke stappen zij het komende jaar gaan zetten om meer lokale impact te maken.” Als het actieplan is goedgekeurd, kunnen de bedrijven het label ‘Ondernemen met impact Drechtsteden’ voeren. De kosten van deelname hangen af van de grootte van het bedrijf.

Kleine acties
Jan-Dirk en Mariska benadrukken dat het ondernemen met impact niet hoeft te gaan over grote veranderingen of immense projecten. Ook kleine acties kunnen een verschil maken. Jan-Dirk: “Er zijn tal van laagdrempelige acties te noemen. Je kunt als werkgever bijvoorbeeld besluiten om personeel de mogelijkheid te geven om kerstpakketten te doneren of speelgoedinzamelingen te faciliteren. Ook kun je besluiten om de bedrijfsruimte duurzaam in te richten, of een vergaderruimte te huren bij het buurthuis om de hoek, die de inkomsten goed kan gebruiken.” De praktijk laat zien dat bedrijven die ondernemen met impact daar ook veel voor terugkrijgen. Mariska: “Het lijkt alleen liefdadigheid, maar bedrijven hebben heel wat te winnen. Door te ondernemen met impact wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en aantrekkelijke organisatie voor klanten, personeel en opdrachtgevers.” Jan-Dirk vult aan: “Een mooi voorbeeld: we hebben contact met een bedrijf dat het personeel stimuleert om binnen werktijd vrijwilligerswerk te doen. Het doet wonderen voor de betrokkenheid van het personeel, het ziekteverzuim is onwaarschijnlijk laag.” Kortom: er zijn veel manieren waarop ondernemen met impact in de praktijk ingevuld kan worden en het kan van grote waarde zijn voor de deelnemende bedrijven.

Meer informatie
Na de ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2022 en de pilotfase in het tweede halfjaar van 2022 is het label Ondernemen met Impact Drechtsteden op 26 januari gelanceerd en wereldkundig gemaakt, samen met de eerste twintig partners die aan de slag zijn gegaan om het label te verkrijgen. Het is een prachtige start en in de komende periode wil Stichting MBO Dordrecht graag met nog meer bedrijven aan de slag.

Meer informatie? Neem contact op: mariska@stichtingmbodordrecht.nl